Bigshopper Ansvarsfraskrivelse

Generelt

Bigshopper B.V. (Chamber of Commerce 72518529), heretter kalt Bigshopper, gir deg tilgang til Bigshopper-nettstedet og inviterer deg til å ta del av tilbudet. Bigshopper forbeholder seg retten til å endre innholdet til enhver tid eller for å slette uten å varsle deg om dette.

Informasjonen på nettstedet er ment som ikke-bindende og ikke som et konkret tilbud om å inngå en avtale. Avtaler inngås kun ved å akseptere et Bigshopper-sitat angitt som sådan.

Begrenset ansvar

Materialene som tilbys på nettstedet tilbys uten noen form for garanti eller krav på korrekthet. Disse materialene kan endres når som helst uten forutgående varsel fra Bigshopper. Bigshopper viser produkter fra ulike nettbutikker. Når endringer skjer i nettbutikker, for eksempel produkt- eller prisendringer, er det mulig at disse nettbutikkene ikke sender dette videre til Bigshopper i tide. Bigshopper holder styr på endringene i de ulike nettbutikkene så godt som mulig. Bigshopper er imidlertid ikke ansvarlig for eventuelle endringer som nettbutikker har gjort til tilbudet. Videoene på dette nettstedet blir automatisk lagt til produktene, så det kan være at en video ikke nøyaktig samsvarer med et produkt eller inneholder unøyaktigheter, Bigshopper er ikke ansvarlig for dette.

Opphavsrett

Alle immaterielle rettigheter knyttet til disse materialene er hos Bigshopper. Kopiering, distribusjon og annen bruk av disse materialene er ikke tillatt uten skriftlig godkjenning fra Bigshopper, med forbehold for og bare i den grad det er angitt ellers i forskrift om obligatorisk lov (for eksempel rett til å sitere), med mindre annet er angitt med spesifikke materialer.

Det er ikke tillatt å inkludere nettsider eller individuelle elementer (som bilder, videoer eller interaktive applikasjoner) fra nettstedet i et rammesett eller via en inline-kobling på en annen nettside, hvis det kan oppstå forvirring om materialets opprinnelse.

Bigshopper selger ikke produkter. Bigshopper er begrenset til å vise nettbutikker med tilhørende produkter. Alle data som kommer fra produkter leveres av tilknyttede nettbutikker. Når en forbruker har bestemt seg for å foreta et online kjøp, bestiller forbrukeren det direkte fra den aktuelle butikken. Bigshopper er derfor ikke ansvarlig for skade som er forårsaket av varene som er bestilt av brukeren under og etter forsendelsen. Bigshopper er heller ikke ansvarlig for materialet som leveres av tilkoblede nettbutikker (bilder, informasjon, etc.).