MERKNAD- OG FJERNPROSEDYRE


Ved hjelp av merknad- og fjern (NTD) skjema har du muligheten til å rapportere ulovlig innhold på nettstedet vårt. NTD-prosedyren starter med en forespørsel (Notice) og kan etter påvisning av ulovlig innhold i visse tilfeller føre til fjerning av det aktuelle innholdet (Take Down) fra nettstedet vårt. Vil du starte en NTD-prosedyre? Vi anbefaler at du alltid først tar direkte kontakt med partiet som sprer det ulovlige innholdet!1. Hva kan du rapportere med en NTD-melding til Bigshopper?


For å sende inn en NTD-melding, er det nødvendig at produktet eller informasjonen på nettstedet vårt kan anses som ulovlig eller urettmessig. For definisjonen av ulovlig innhold følger vi definisjonen i Forordning (EU) 2022/2065 (se også: Forordning (EU) 2022/2065). Ulovlig innhold er: all informasjon som i seg selv eller i forbindelse med en aktivitet, inkludert salg av produkter eller tilbud av tjenester, strider mot EU-loven eller mot loven i en medlemsstat i samsvar med EU-loven, uavhengig av det nøyaktige formålet eller karakteren av denne retten.

Dette gjelder konkret følgende innhold:

 • Krenkelse av immaterielle rettigheter: omfatter brudd på opphavsrett, varemerkebrudd, patentbrudd og andre former for krenkelser av immaterielle rettigheter. Det kan dreie seg om uautorisert deling eller bruk av opphavsrettsbeskyttet materiale, varemerker, patenter, osv.
 • Hatefulle eller diskriminerende innhold: omfatter informasjon som oppfordrer til hat, diskriminering, vold eller fiendtlighet basert på egenskaper som rase, kjønn, religion, seksuell legning, osv.
 • Propaganda for terrorisme: informasjon som oppfordrer til eller sprer propaganda for terroristaktiviteter, vold eller ekstremisme.
 • Sjikane eller ærekrenkelse mot varsleren: falske påstander som kan skade varslerens rykte.
 • Trusler mot varsleren: informasjon som inneholder trusler, trakassering eller vold.
 • Barnepornografi: innhold som inneholder seksuelt eksplisitt bilde- eller videoinnhold av mindreårige.
 • Obskønt innhold: materiale som betraktes som støtende, seksuelt eksplisitt eller upassende.
 • Handel med ulovlige varer: innhold som omhandler salg eller distribusjon av ulovlige varer, som narkotika, stjålne varer, forbudte våpen, osv.
 • Ulovlige aktiviteter: innhold som oppfordrer til, gir råd om, eller involverer deltakelse i ulovlige aktiviteter, som narkotikahandel, svindel, hacking, osv.
 • Krenkelse av personvern: offentliggjøring av personlig informasjon, som private bilder, adresseopplysninger eller medisinske journaler, uten samtykke fra varsleren.
 • Brudd på fortrolighet: offentliggjøring av fortrolig informasjon uten riktig tillatelse.
 • Falsk informasjon: spredning av falsk informasjon som kan være skadelig for enkeltpersoner, bedrifter eller samfunnet som helhet.

Det er viktig at du, når du sender inn NTD-meldingen, legger ved bevis som viser at det faktisk er ulovlig innhold og på hvilken grunnlag innholdet er ulovlig.


2. Hvordan sender du en NTD-melding til Bigshopper?


 1. Gå til NTD-meldingsskjemaet.
 2. Fyll ut skjemaet fullstendig og sannferdig.
 3. Glem ikke å legge ved nødvendige bevis!
 4. Når du har sendt inn skjemaet, vil du motta en bekreftelse på mottak av din melding.

3. Hva skjer nå?


 • Etter mottak av NTD-meldingsskjemaet vil vi behandle det innen to arbeidsdager.
 • Vi sjekker om NTD-meldingsskjemaet er riktig utfylt og om all informasjon og dokumentasjon er levert.
  • Dersom skjemaet er fylt ut feil eller det mangler informasjon eller dokumenter, kan vi ikke fortsette å behandle meldingen. Hvis vi ikke behandler skjemaet, vil vi alltid gi tilbakemelding til varsleren om dette.
  • Dersom skjemaet er riktig utfylt og vi har all nødvendig informasjon, vil vi fortsette å behandle skjemaet.
 • Vi vil vurdere om det klart fremgår at innholdet er ulovlig.
  • Hvis innholdet kan betraktes som ulovlig, vil vi fjerne det ulovlige innholdet fra nettstedet vårt eller gjøre det umulig å få tilgang til det.
  • Hvis det ikke er umiddelbart klart om innholdet kan betraktes som ulovlig, vil vi i forbindelse med høringer først ta kontakt med vår kunde og be dem svare på den innkomne meldingen. Vi gir kunden en frist på to arbeidsdager innen vi forventer en respons. Avhengig av kundens respons, vil vi bestemme om vi skal fjerne innholdet fra nettstedet vårt eller gjøre det umulig å få tilgang til det.
  • Hvis innholdet ikke kan betraktes som ulovlig, vil din melding bli avvist, og vi vil informere om hvorfor vi har tatt denne beslutningen.

Vi vil selvfølgelig holde deg som avsender informert om alle beslutninger vi tar i denne sammenhengen. Vi gir ikke juridisk rådgivning, men streber etter en plattform der alles rettigheter blir respektert. Avsendere og rettighetshavere er selv ansvarlige for riktigheten av forespørslene og den informasjonen som skal leveres.