NTD-meldingsskjema

Vennligst fyll ut skjemaet nedenfor fullstendig og sannferdig. Hvis det avvikes fra skjemaet eller hvis essensielle felt blir stående tomme, vil det ikke bli behandlet. Hvis vi ikke behandler skjemaet, vil vi alltid gi tilbakemelding til den som rapporterer.


Valgfritt

Informasjon om varslingen

Grunnlaget for meldingen (flere alternativer kan være aktuelle): *

.jpg / .jpeg / .gif / .png / .pdf